+ MORE

马栗种子提取物片

 • 马栗种子提取物片
 • 马栗种子提取物...
 • ¥70.5

盐酸埃克替尼片

 • 盐酸埃克替尼片
 • 盐酸埃克替尼片
 • ¥3080

对乙酰氨基酚片(必理通)

 • 对乙酰氨基酚片(必理通)
 • 对乙酰氨基酚片...
 • ¥4.56

去乙酰毛花苷注射液

 • 去乙酰毛花苷注射液
 • 去乙酰毛花苷注...
 • ¥430

注射用克林霉素磷酸酯

 • 注射用克林霉素磷酸酯
 • 注射用克林霉素...
 • ¥9.9

注射用奈达铂

 • 注射用奈达铂
 • 注射用奈达铂
 • ¥505

马来酸桂哌齐特注射液

 • 马来酸桂哌齐特注射液
 • 马来酸桂哌齐特...
 • ¥49

氯化钠注射液

 • 氯化钠注射液
 • 氯化钠注射液
 • ¥1.7

盐酸洛贝林注射液

 • 盐酸洛贝林注射液
 • 盐酸洛贝林注射...
 • ¥92.2

+ MORE

金水宝胶囊

 • 金水宝胶囊
 • 金水宝胶囊
 • ¥53

阿卡波糖片(卡博平)

 • 阿卡波糖片(卡博平)
 • 阿卡波糖片(卡...
 • ¥54.3

百令胶囊

 • 百令胶囊
 • 百令胶囊
 • ¥79.8

清咽滴丸

 • 清咽滴丸
 • 清咽滴丸
 • ¥26.65

肾衰宁胶囊

 • 肾衰宁胶囊
 • 肾衰宁胶囊
 • ¥82.5

血尿安胶囊

 • 血尿安胶囊
 • 血尿安胶囊
 • ¥39.5

格列齐特缓释片(达美康)

 • 格列齐特缓释片(达美康)
 • 格列齐特缓释片...
 • ¥56.9

胃复春片

 • 胃复春片
 • 胃复春片
 • ¥23.7